2019-Printemps de l'EmploiMusicales de la Woluwe à WolubilisNettoyage de Printemps - parc MalouJournées bruxelloises de l'EauJeu des dictionnaires - WolubilisSoirée speedating des véhicules partagés - château MalouPoisson d'avril - Place Saint-LambertSans plastique : lutte contre l'usage du plastiqueAppel à projets - Solidarité internationaleDocteur-Denis Mukwege - WolubilisWood Wide Web - une forêt réelle et virtuelle pousse à Bruxelles

Aanvraag publicaties

We hechten veel waarde aan het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Wij handelen op in volledige transparantie en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna « GDPR » genoemd). Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe verwerkt uw persoonsgegevens om u informatie over de gemeente toe te sturen per post en/of via digitale informatiesystemen (e-mailadres, gsm,…..). De rechtsgrondslag voor de verwerking is de vervulling van een taak van algemeen belang (zie artikel 6.1.e) van de AVG. Overeenkomstig de bepalingen van de AVG hebt u het recht op toegang, rechtzetting en verzet tegen gegevens. Uw gegevens worden bewaard zolang u geïdentificeerd bent als persoon ingeschreven in het bevolkings- of  vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Alleen bevoegde personen van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe en haar onderaannemers hebben toegang tot uw gegevens voor doeleinden die strikt voorbehouden zijn voor hun opdracht. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per post te sturen naar het adres van het gemeentebestuur : Gemeentehuis, 2, Paul Hymanslaan, 1200 – Brussel met een identiteitsbewijs (met een kopie van uw identiteitskaart / paspoort ). Dit verzoek moet worden ingediend bij onze DPO (Data Protection Officer).